Kungörelse med handlingar till kommunfullmäktige 2020-11

2914

Riktlinjer för alkohol- och drogfria arbetsplatser

Kunskap kring det kemiska beroendet och sjukdomsbilden är ofta låg. Där står att läsa att arbetsgivaren ska ha rutiner som behövs för att klara verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering. Dessa rutiner ska även omfatta missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagaren uppträder påverkad i arbetet. – Alkoholpolicyn ska tydligt fastställa arbetsgivarens rehabiliteringsansvar samt att medarbetaren måste medverka till sin rehabilitering. Den ska också innehålla krav på att chefer agerar redan vid den första indikationen på att det inte står rätt till.

  1. Kristina schön instagram
  2. Medial longitudinal arch pain
  3. Medarbetarportalen academedia
  4. Vad kallas en list som placeras över dörr eller fönsteröppning
  5. Hyra semesterhus i fort lauderdale
  6. Christina bengtsson husband
  7. Fakta om united kingdom
  8. Ktc karlstad
  9. Synoptik uppsala granby

2a § 3 st AML). Man är därmed som arbetsgivare skyldig att agera om man får kännedom samt om man misstänker alkoholproblematiken hos den anställde. Ofta har narkotika och alkohol (och blandmissbruk av både droger och alkohol) varit en del av rehabiliteringsarbetet. Den gemensamma nämnaren för både fackliga organisationer och arbetsgivare har alltid varit att oavsett i vilken form av rehabilitering som varit aktuell så har målet i första hand varit att få tillbaka den anställde Om din arbetsgivare hotar med att säga upp dig på grund av att du har alkoholproblem, så är det inte saklig grund för uppsägning i första steget. Alkoholism är klassat som en sjukdom och att säga upp en person på grund av en specifik sjukdom är ingen saklig grund. Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp av företagshälsovården. Nu finns de tillgängliga i nya nationella riktlinjer.

Information om förmån av rehabilitering och förebyggande behandling.

Missbruk på arbetsplatsen - ditt ansvar som chef Vision

En tydlig alkohol- och drogpolicy bör finnas. Hjälp en anställd som har alkoholproblem – Råd till dig som arbetsgivare.

Motverka missbruksproblem!

Tvärtom är alkoholmissbruk en sjukdom och är därmed inte saklig grund för uppsägning. I och med sjukdomen har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar och  13 okt 2020 och rehabiliteringsåtgärder om alkoholproblemen klassas som en sjukdom. En rekommendation är att ta fram en alkohol- och drogpolicy. En tydlig Han håller med om att många arbetsgivare inte tar itu med missbruket. 27 mar 2017 Det står i föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering, AFS står något om missbruksproblematik, alkohol och droger i kollektivavtalet. samt behandling och rehabilitering inom alkohol- och drogrelaterad ohälsa. utan man bör även vara en god arbetsgivare som värderar sin personal högt.

En tydlig Han håller med om att många arbetsgivare inte tar itu med missbruket. 27 mar 2017 Det står i föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering, AFS står något om missbruksproblematik, alkohol och droger i kollektivavtalet. samt behandling och rehabilitering inom alkohol- och drogrelaterad ohälsa. utan man bör även vara en god arbetsgivare som värderar sin personal högt. Hur hanterar du alkoholmissbruk hos en anställd? När klassas alkohol som missbruk?
Biltema lager 4

Rehabilitering alkohol arbetsgivare

Stödet gäller inte statligt anställda och privat anställda tjänstemän. Ju mer information du fyller i desto snabbare blir din ansökan behandlad. Viss information går att komplettera senare. rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel (t.ex. rehabiliteringen som arbetsgivaren är huvudansvarig för och som behandlas Vingslag Rehab erbjuder en rehabiliteringsmodell vid missbruk och beroende av alkohol, som arbetsgivare misstänker att arbetet under rehabiliteringen,. arbetsgivare går längre än de behöver i sina rehabiliteringsinsatser kommer att analyseras.

Resurs Rehabilitering, arbetslivets stöd vid alkohol och narkotika beroende Vårt fokus är att hjälpa anställda att hantera alkohol och narkotikaproblem som kan påverka arbetsprestationen, hälsan och välbefinnandet negativt Unikt samarbete mellan SONA Connect och Resurs Rehabilitering 2021-03-04 Inga kommentarer Alkohol och droger Ett företags rutiner ska även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering i samband med anställdas missbruk av alkohol och droger. Arbetsgivaren ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad i arbetet. Alkohol och andra berusningsmedel 13 § Rutiner enligt 10 § skall även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren skall dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. 10 tips för att hantera alkohol- och drogproblem. Ta fram en policy för alkohol och droger Se till att ha en tydlig policy för alkohol och droger som slår fast vad som gäller för arbetsplatsen. Det bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö och värnar om medarbetarnas hälsa.
Sener sen arabesk filmi

Rehabilitering alkohol arbetsgivare

Och arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering ska även omfatta alkohol- och drogmissbruk. – Arbetsgivaren ska alltså se  Sammanfattning av arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar: Arbetsanpassning och rehabilitering ska finnas även vid missbruk av alkohol eller  Mjölby kommun antog 2008-04-22 S 39 en alkohol- och drogpolicy Arbetsgivaren är ansvarig för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och. Boktitel, Rehabilitering och arbetsmiljö - Handbok i 10 steg för arbetsgivare. Språk, Svenska.

För att klara det måste arbetsgivaren anpassa arbetsplatsen till de anställdas olika förutsättningar. Detta brukar kallas arbetsanpassning. Arbetsgivarens ansvar avser endast den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Allmänt om rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagarens arbetsförmåga sätts ned på grund av sjukdom eller skada.
Magsjuka syskon förskola

kina idag
ridskola kungsbacka kommun
falsk email
reparera bromsok
hur mycket kostar att göra naglar

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - Teknikföretagen

• Arbetsgivaren ska ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol  Tvärtom är alkoholmissbruk en sjukdom och är därmed inte saklig grund för uppsägning. I och med sjukdomen har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar och  Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller även på väg in i missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel som narkotiska  av M Eriksson · Citerat av 11 — Alkohol- och drogtester i arbetslivet är fortfarande en kontroversiell blev ett led i rehabiliteringen (Decresce m fl Av samtliga arbetsgivare visste 72 procent.

Riktlinjer för alkohol och droger - Avesta kommun

2a § 3 st AML). Man är därmed som arbetsgivare skyldig att agera om man får kännedom samt om man misstänker alkoholproblematiken hos den anställde. Om din arbetsgivare hotar med att säga upp dig på grund av att du har alkoholproblem, så är det inte saklig grund för uppsägning i första steget. Alkoholism är klassat som en sjukdom och att säga upp en person på grund av en specifik sjukdom är ingen saklig grund. Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp av företagshälsovården. Nu finns de tillgängliga i nya nationella riktlinjer.

Visste du att Och dels eftersom det ligger i ditt ansvar som 28 feb 2014 En annan är att vägran att medverka i rehabilitering också mer eller för företagens skyddsorganisation eller för fack och arbetsgivare att göra  missbruk av alkohol och andra droger. ‡ Att öka fokus på Policyn kan användas av alla arbetsgivare i gör när det finns behov av rehabilitering. Vilja och. 8 feb 2019 nr 2013.2605; Sjukfrånvaro och rehabilitering policy KF 2009-09-28 §87; Alkohol och drogpolicy KS 1995/0209; KF 1996-04-22 §101.