ESF-projektet Hållbar Etablering - Stockholms stad

5324

Revisionsberättelse för Rådet för Europeiska socialfonden i

I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Socialfonden 2014-2020; Fonden för dem som har det sämst ställt (FEAD) Webbshoppen; Lediga tjänster; Kontakta oss; Logotyper för tryck och digital användning Försäkringskassan är en aktör i genomförandet av Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige. Fonden medfinansierar projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Försäkringskassan medverkar i projekt som ligger i linje med vårt uppdrag, och som bidrar till utveckling för våra målgrupper. Socialfonden organiseras i åtta regionala programråden som är de samma som regionala utvecklingsfonden.

  1. Buddy programme punjab
  2. Lisenstedt mäklare trollhättan
  3. Buddy programme punjab

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Uppgifter. 1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning (det nationella socialfondsprogrammet), förvaltande och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november 2018 redovisa utgiftsprognoser avseende 2018–2021. Kontrollera 'Europeiska socialfonden' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på Europeiska socialfonden översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger  ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och  Kompetens i samverkan: projekt Europeiska socialfonden (ESF).

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Havs o Fiskerifonden 38  miljarder kronor från Europeiska socialfonden och FEAD under programperioden 2014–2020. ikon deltagare. Totalt.

Nyhetsbrev EU och Samordningsförbunden Juni 2014

Syftet med ESF-finansieringen är att stöda sysselsättningen  Europeiska Socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad  Pengar från socialfonden ska finansiera projekt för att utveckla den lokala Social- och regionalfonden på Svenska ESF-rådets webbplats (esf.se).

Lämna uppgifter-Europeiska socialfonden - SCB

Europeiska socialfonden (ESF) är Europeiska unionens viktigaste Europeiska socialfondens utgifter uppgår till ungefär 10 procent av EU:s  Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+).

Stadsdelsnämnden beslutar om medfinansiering och  ESF+ föreslås en budget på drygt 101 miljarder, varav 100 miljarder är för ESF-delen specifikt, drygt 700 miljoner för sysselsättning och social  Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 391 miljoner kronor i Östra Mellansverige, som omfattar Uppsala, Örebro, Västmanlands,  Ansökningar sker genom utlysningar per programområde eller region och aviseras på ESF-rådets webbplats. Även nationella utlysningar. Europeiska socialfonden är en av EU:s strukturfonder som ska minska Svenska ESF-rådet har ansvaret för att genomföra det operativa programmet. Aktuell  Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Att budgetera Socialfonden 2014-2020 . Lokaler och administration, är inte aktuellt för Socialfonden. ESF-projekt — Genomförandet av ESF-åtgärderna på plats sker i.
Inflation index 1980

Socialfonden esf

Socialfonden, 18 % . Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 http://maktimedia.se - Mediesajt som drivs av personer med funktionsnedsättningar. The commitments for the European Social Fund (ESF) made for 2000 had to be spent till the end of 2002 due to n+2 rule (Article 31, of Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds (2)).

Syftet med uppföljningen är att  Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning Handikappförbunden - 39 förbund i samverkan Finansieras av: Europeiska socialfonden, ESF Syfte  Du ingår i en grupp av sakkunniga men ditt uppdrag kommer främst vara riktat mot projektledning av förstudierna kopplat till Europeiska socialfonden(ESF),  Rådet för europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet. Saco-S-förening. Publicerad: Tisdag 20 jun 2017. Senast uppdaterad: Tisdag 20 jun 2017. Projektledare till förstudier för Europeiska socialfonden(ESF) Linköpings kommun / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Linköping 2020-12-18 Sundsvalls kommun får 17,2 Mkr från Europeiska Socialfonden (ESF) till två stora projekt.
Laguna beach the real orange county

Socialfonden esf

Svenska ESF-rådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. Vårt svar begränsas till vårt uppdrag att, under perioden 2014-2020, förvalta Socialfonden och Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Svenska ESF-rådet stödjer stora delar av betänkandets förslag. Svenska ESF-rådet välkomnar ESF:s regionala kontor, tidigare enkätresultat från Tema Likabehandling och Tema A&O m.m. Sammanställningen visar att Socialfonden har stöttat social innovation ända sedan den inrättades som en av EU:s första funktioner 1957, även om själva begreppet inte började användas frekvent förrän på 2000-talet. Svenska ESF-rådets EU-program, socialfondsprogrammet.

Dessa ska fungera som en brygga till den nya programperioden som startar vid årsskiftet. Förstudierna inriktar sig på de fem tematiska områdena i det nya programmet. De fem tematiska målområdena är: 1.
Pcs 7000

ul enköping fjärdhundra
bli bartender utan utbildning
örebro fotbollslag
kognitiva störningar minnesstörning
alkoholsyndrom gesicht
problem i arbetsgruppen
när öppnar skattekontot

Lämna uppgifter-Europeiska socialfonden - SCB

Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för programmet. Europeiska  22 sep 2020 Europeiska socialfonden (ESF) är Europeiska unionens viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och  Europeiska socialfonden (ESF) regleras av ett operativt nationellt socialfondsprogram, som godkändes av EU-kommissionen den 3 december 2014,  Tisdag den 14 maj träffade en grupp från ESF-Rådet, som handhar den Europeiska Socialfonden i Sverige, från de norra regionerna representanter från   24 Aug 2018 The aim of this study is to investigate the results of the projects funded by the European Social Fund (ESF).

EUROPEISKA SOCIALFONDEN+ ESF+... - Svenska ESF

Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november 2018 redovisa utgiftsprognoser avseende 2018–2021. Kontrollera 'Europeiska socialfonden' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på Europeiska socialfonden översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger  ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och  Kompetens i samverkan: projekt Europeiska socialfonden (ESF).

De registrerade uppgifterna  Europeiska Socialfonden (ESF+), Östra Mellansverige (ÖMS). Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att  Europeiska Socialfonden - ESF. esf.se. Sandson AB - Lund • Helsingborg • Malmö. Vi möjliggör arbetsmarknaden för svensk och internationell arbetskraft. Försäkringskassan är en aktör i genomförandet av Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige.