Idag är det 40 år sedan hbtq-personer... - Riksförbundet EKHO

7177

HBTQ och försvaret - Försvarsmakten

Socialstyrelsen klassar homosexualitet som friskt. ”Vi är arga, inte snälla, vi är homosexuella. Socialstyrelsen ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och HBTQ - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Att främja HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter.

  1. Warning symbols and meanings
  2. Hm ansökan jobb
  3. Bygnings reglementet
  4. Stigbergsparken karta
  5. Sparkling soda
  6. Revisionsassistent lön

No matter which option you choose, the final step is to apply for a licence from us. Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter, Socialstyrelsen (2015) Catalyst LGBT QI. Bra poddar. Inkluderande ledarskap (17 min) Mänskliga rättigheter i arbetslivet – en del av ledarskapet (41 min) Bra länkar. RFSL Diskrimineringsombudsmannen Mångfald och inkludering Kunskapen om hbtq-personers livsvillkor behöver öka likaså kunskapen om hur hatbrott och våld i hbtq-personers nära relationer kan ta sig uttryck. Hbtq-personer måste kunna erbjudas en trygg hälsofrämjande behandling fri från okunskap, trakasserier och våld där professionella med kompetens bekräftar och stärker hbtq-identiteten parallellt med en behandling för missbruk och beroende. Socialstyrelsen ska fördela 25 000 000 kronor till de kommunerna med högst antal personer i akut hemlöshet i landet 2018.

Öppna Sök. Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer.

Ökad kunskap om hbt-personers situation - Socialstyrelsen

för föreningen Benjamin, som berättade om situationen för transsexuella. Varför? De vill förbättra situationen för transpersoner i Sverige.

Särskilt utsatta grupper - FOU

av C Wallin · 2018 — det läsas om hur illa HBTQ-personer har behandlats av samhället och att det inte Först 1979 avskrev socialstyrelsen homosexualitet som en störning (Parikas, 1995). och ökad förståelse för hur patienten med HBTQ upplever situationen.

Socialstyrelsen - Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor Pegasus, verksamhet som riktar sig till personer som är 15-25 år, hbtq och som har för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom  transpersoners situation. Beslut. Socialstyrelsen har beviljat Färgelanda kommun 31000 kronor i statsbidrag för.
Jobb inom tradgard

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Socialstyrelsen konstaterar att personer med funktionalitet som bryter mot normen anger att En stor anledningen till hbtq-personers lägre vårdsökande är ofta en upplevelse av att  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet. (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2018. 6. Hbtq-personers villkor inom socialtjänsten  Men hbtq- personer i hederskulturer är särskilt utsatta eftersom endast Sara Lundgren, utredare på Socialstyrelsen, ser samma mönster och menar För att få en sann bild av situation måste socialtjänsten ställa rätt frågor. bland homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer (hbtq). tal bland annat av Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. för föreningen Benjamin, som berättade om situationen för transsexuella.

3 Socialstyrelsen (1) belyser vikten av kunskap om hbtq-. Socialstyrelsen. 2015-02-01 D m 9.1-1807/2015. 1(7). Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. av A Due · 2014 — tagningar kan upplevas av unga hbtq-personer och kan av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, tidigare Situationen slutar med att respond- enten får  Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 5 att öka kunskapen om hbt-personers situation, samt förordningen (2014:1542). av F Jansson · 2019 — äldre HBTQ-personer har vuxit upp i en tid då homosexualitet varit en kriminell Det är ett krav från Socialstyrelsen att personal inom vård, skola och omsorg har och bli medvetna om situationer där detta uppstår och reflektera över det.
Hcnp exam fee

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Det finns dock alltjämt brister när det gäller hbtq-personers situation i Sverige, inte minst när det gäller transperso-ners situation. Reformarbetet måste därför fortsätta för att hbtq-personer Hur kan socialtjänsten bli bättre på att möta hbtq-personers behov? Socialtjänstpodden träffar Sara Lundgren från Socialstyrelsen för att prata om den nya webbutbildningen om normkritik ur ett hbtq-perspektiv. Folkhälsomyndigheten, MUCF och Socialstyrelsen lyfte värdet av att det finns en strategi men att det nu finns anledning att se över hur tydligheten skulle kunna öka avseende styrning, tidsangivelser och uppdrag. Viktiga utmaningar i arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter kring hbtq-personers situation i Sverige. I synnerhet behövs fler studier av hög vetenskaplig kvalitet som genomförs i representativa urval av personer med hbtq-identitet. Nedan presenteras en rad förslag till förbättringar både vad gäller kartläggning av hbtq-personers livsvillkor och områden som särskilt behöver belysas i framtida Fritid Den här rapporten vill ge en tydligare bild av unga hbtq-personers fritid, deras behov av aktiviteter och mötesplatser samt synliggöra vilket bemötande de får.

Strategin ger en översiktlig bild av situationen i Sverige i dag och vilka insatser som vidtagits för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige. Publicerad 25 juni 2018.
Värdet på gamla mynt

bredband företag
förmak och kammare
karin emilsson sollefteå
hotel and restaurant a kassa
tatuerings affär
elisabeth björk brämberg
beraknad overskjutande skatt

Untitled - Insyn Sverige

”Vi är arga, inte snälla, vi är homosexuella.

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden:

Reformarbetet måste därför fortsätta för att hbtq-personer ska kunna leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Regeringens arbete . bedrivs sedan 2014 med utgångs-punkt i strategin för lika rättigheter Behovet av trygga platser, där man kan träffa andra i liknande situation och där alla får vara sig själva, är centralt.

Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter, Socialstyrelsen (2015) Catalyst LGBT QI. Bra poddar. Inkluderande ledarskap (17 min) Mänskliga rättigheter i arbetslivet – en del av ledarskapet (41 min) Bra länkar. RFSL Diskrimineringsombudsmannen Mångfald och inkludering Kunskapen om hbtq-personers livsvillkor behöver öka likaså kunskapen om hur hatbrott och våld i hbtq-personers nära relationer kan ta sig uttryck. Hbtq-personer måste kunna erbjudas en trygg hälsofrämjande behandling fri från okunskap, trakasserier och våld där professionella med kompetens bekräftar och stärker hbtq-identiteten parallellt med en behandling för missbruk och beroende. Socialstyrelsen ska fördela 25 000 000 kronor till de kommunerna med högst antal personer i akut hemlöshet i landet 2018. Medlen ska förstärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Fokus för satsningen ska ligga på att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män.